Szennai Fekete László Általános Iskola
Szennai Fekete László Általános Iskola
Szennai Fekete László Általános Iskola
 Navigációhatartalanul

ZselicAMI
 Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt a Fekete László Általános honlapján!

Intézményünk fenntartója a Kaposvári Tankerületi Központ.

Az intézmény a közfeladat ellátásával kapcsolatos alapvető információit az Oktatási Hivatal honlapján keresztül elérhető KIR szakrendszerbe történő feltöltéssel teljesíti.

Iskoláink:
  • Fekete László Általános Iskola Szenna (1-8. évfolyam)
  • Általános Iskola Kaposfő (1-8. évfolyam)
  • Általános Iskola Bárdudvarnok (1-4. évfolyam)

A gyermekek szeretetén alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó gyermek, tanuló központú iskola megvalósítása a célkitűzésünk. Alapelvünk, hogy minden tanítványunk saját lehetőségeinek optimumáig jusson el, erkölcsi, értelmi, érzelmi és testi fejlődésben. Találjuk meg számukra a megfelelő teret, ahol gyakorolhatják képességeiket, felfedezhetik önmagukat.

Nyitottak vagyunk a különböző hátrányokkal, adottságokkal, készségekkel, képességekkel rendelkező gyermekek, tanulók fogadására, integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésükre, sajátos igényeiknek megfelelő egyéni fejlesztésükre, esélyt, lehetőséget teremtve arra, hogy mindenki képességeinek, adottságának megfelelően fejlődhessen.

A nevelési oktatási folyamatban korszerű módszertani kultúrával (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, drámapedagógia, IKT eszközök alkalmazása) és a tantestület folyamatos képzésével (külső-, belső- és önképzés) fejlesztjük a gyermekeket, tanulókat.

A tagintézmények szakmai önállóságát megtartva az igényeknek és szükségleteknek megfelelően együttműködünk a minőségi, teljes körű szolgáltatás érdekében.

Iskoláink nyitottak, az oktató-nevelő munka mellett a települések fontos kulturális centrumai is. Meghatározó szerepünk van a kulturális, sport és szabadidős tevékenységek szervezésében, lebonyolításában és ezek helyszínének biztosításában. Tanulóbarát környezet megteremtésével gondoskodunk gyermekeink, tanulóink egészséges, esztétikus környezetének kialakításáról.


Kellemes böngészést kíván: Vörös Ottó Gábor igazgató
  2024©  Szennai Fekete László Általános Iskola - 7477 Szenna, Árpád u. 1.