Szennai Fekete László Általános Iskola
Szennai Fekete László Általános Iskola
Szennai Fekete László Általános Iskola
 Navigáció



hatartalanul

ZselicAMI

Beiratkozás 2023/2024

Hívogat az iskola, kapuját kitárja,
gyere kedves Kisdiák,
menjünk iskolába!

„ ... az élet egyszerű, de gyönyörű paradoxonja, ha úgy érezzük, hogy valaki őszintén elfogad olyannak, amilyen vagyok. Akkor máris hajlandó vagyok elmozdulni e pontról: elgondolkodni, hogyan szeretnék megváltozni, fejlődni, mássá válni, még inkább azzá, amivé válnom csak lehetséges.”

(Thomas Gordon)

Az iskolánkról röviden

Szenna székhellyel működő körzeti beiskolázású iskolánkba Kaposvárról, és környékéről, Kaposszerdahelyről, Szilvásszentmártonból, Zselickisfaludról, Patcáról érkeznek tanulók.

Tanulói létszám: 200 fő
Pedagógusok száma: 18 fő
Szakos ellátottság megfelelő
Az iskolában fejlesztő pedagógus, logopédus, logopédus, gyógy-testnevelő, pszichológus és pedagógiai asszisztens is dolgozik.

  Az intézmény alaptevékenysége:
  Alapfokú oktatási intézmény
 • általános műveltséget megalapozó alapfokú oktatás-nevelés 1-8. évfolyamon
 • sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozása és integrációs nevelés-, oktatás
 • egyéni tehetséggondozás és felzárkóztatás
 • iskolaotthonos oktatás 1-3. évfolyamon

Az oktatás-nevelés, a szabadidős- és sporttevékenységek helyszínei

  Központi épület
 • 10 tanterem, szertárak
 • étkező, tankonyha
 • informatika terem
 • technika szaktanterem
 • fejlesztő szoba
 • nyelvi labor
 • könyvkölcsönzés a községi és iskolai könyvtárból

  Iskola udvar
 • szabad játék délelőtt és délután

  Kultúrház
 • játszóházak, kulturális rendezvények, néptánc-zene, kreatív foglalkozások

  Tornacsarnok
 • testnevelés órák, sportrendezvények, egyéb rendezvények

Várunk minden leendő diákot!

Várunk téged, mert:

 • Ha hosszabb ideig hiányzol, korrepetáláson vehetsz részt, így behozhatod a lemaradásodat.
 • Lelkes tanító nénik fogadnak.
 • Indolkolt esetben fejlesztő foglalkozáson vehetsz részt, sok játékkal.
 • 3. o-tól angol nyelvet tanulhatsz
 • 6. o-tól emelt óraszámú nyelvtanítás.
 • 5. o-tól csoportbontásban tanulhatsz informatikát, technikát, nyelvet.
 • Gondolkodás fejlesztése társasjátékokkal 2.o.-6.o. (MindLab)
 • Múzeum pedagógiai foglakozásokon vehetsz részt (Szenna Skanzen, Rippl-Rónai Múzeum)
 • Évente két nagy projektünkben vehetsz részt: Reformhét, Környezetvédelmi témahét
 • Úszás (3. és 6. osztály)
 • Református, katolikus hitoktatás.

További lehetőségek – az iskola egyéb szolgáltatásai

 • Hagyományos ünnepeken való aktív részvétel (Karácsony, Farsang, Március 15. stb.)
 • Erdei iskola, Erzsébet tábor, Határtalanul osztálykirándulások
 • Tanulmányi- és kulturális versenyeken vehetsz részt, a felkészülésben segítséget kaphatsz tanáraidtól
 • Országosan elismert művészeti iskolánk lehetőségei: néptánc, népi ének, furulya, citera, brácsa, zongora, népi hegedű, bőgő



Ha a mi iskolánk mellett döntöttél, akkor a beiratkozás rendje:

  Helye: Az iskola gazdasági irodája
  Ideje: 2023. április 20-21.
  Hozd magaddal:
 • Anyukádat és apukádat
 • A születési anyakönyvi kivonatodat, vagy személyi igazolványodat, TAJ-kártyádat, lakcímet igazoló kártyádat
 • Bizonyítványod (ha van már!)
 • Az óvodában rólad készült szakvéleményt, ha van!

Szeretettel várunk iskolánkba!

Szennai Fekete László Általános Iskola
7477 Szenna, Árpád u. 1.
Tel.: 82/584-030; 584-031
szennaisk@kapos-net.hu

  2024©  Szennai Fekete László Általános Iskola - 7477 Szenna, Árpád u. 1.